Veškerá tvrzení v souvislosti s účinností a bezpečností přípravku ArginMax pro muže a ženy jsou podložena skutečnými fakty a měřitelnými údaji.

ArginMax byl podroben důkladnému testování – klinickým studiím. Jejich závěry, které zveřejnili lékaři z Hawaiské Univerzity v USA, prokazatelně hovoří o bezpečnosti a účinnosti přípravku ArginMax.

– ArginMax pro muže a ArginMax pro ženy  klinické studie ve formátu pdf

– ArginMax pro ženy  klinické studie ve formátu pdf (anglická verze)

Bezpečnost ArginMaxu

Klinické studie přípravků ArginMax provedené americkými lékaři z University of Hawaii v roce 1998 prokázaly nejen účinnost produktu u sledovaného vzorku mužů a žen, ale rovněž potvrdily bezpečnost přípravku k lidskému organizmu.

V průběhu klinických studií nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky jako bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, poruchy vize, výkyvy krevního tlaku, závratě nebo jiné nepříznivé účinky. Tím se potvrdila bezpečnost a účinnost přípravku ArginMax pro muže.

Studie University of Hawaii, School of Medicine, USA

Do dvojité, placebem kontrolované studie se zapojilo celkem 73 pacientů ve věku 31 – 73 let, kteří se potýkali s různými formami sexuálních problémů.

Výsledky: 87,5 % pacientů ve skupině užívající Arginmax oznámilo zlepšení schopnosti nabýt erekce během pohlavního styku, zatímco ve skupině užívající placebo došlo ke zlepšení u 12,5 %.

Studie ke stažení (PDF, 0.7 MB)