Ženy jsou v cestě za štěstím ve svém sexuálním životě náročnější než muži, jejich touha po sexu často není dostatečná, orgasmus je pro ně mnohdy jen pojmem z oblasti sci-fi. Alespoň takového názoru je renomovaná americká sexuoložka Dr. Beverly Whipple.

Tato dáma, která ač v důchodovém věku, avšak stále se aktivně věnující výzkumu v oblasti sexuálního zdraví, přednášela při své poslední návštěvě České republiky na kongresu určeném odborné veřejnosti před stovkami svých evropských kolegů-sexuologů.
„Otázky kolem problematiky ženské sexuality se více dostaly do podvědomí široké veřejnosti až v průběhu posledních sedmi let. Paradoxně díky mužům. Poté, co se začaly diskutovat témata jako problematika erekce či jejich strach z návštěvy specialistů, začaly se se svými problémy v sexu ozývat i ženy,“ uvedla Dr. Beverly Whipple, která za svým jménem čítá řadu titulů – PhD, RN a FAAN a je mezi svými kolegy považována za špičku v oboru sexuologie.
Žije v New Jersey a pomáhá ženám na celém světě poznávat je samé, porozumět své sexualitě a jejím specifikám. Využívá k tomu více než čtyřicetileté praxe, během níž se setkala s mnoha ženami a případy ať už jako ošetřovatelka, lektorka, vědkyně anebo sexuální psycholožka.

A jaké jsou nejčastější ženské problémy? „Jednoznačně jsou to nedostatek sexuální touhy a absence orgasmu,“ odpověděla americká sexuoložka. Co se týče vztahu dvou lidí, i zde stojí podle Beverly Whipple za problémy v intimním životě nesoulad v touze. „Někdy má větší chuť muž, jindy žena. Jestliže se z tohoto stává pravidlo, je to oblast, kde může pomoci právě sexuolog,“ dodala.
Krom návštěvy specialistů při přetrvávajících problémech v sexuálním soužití doporučuje tato erudovaná odbornice se čtyřicetiletou praxí v oboru na pomoc i preparáty, které zatěžují lidský organismus méně, než například hormonální léčba, a vykazují studiemi potvrzené účinky. „Mezi tyto přípravky patří například i v česku dostupný ArginMax. Seznámila jsem se s tímto preparátem na základě výsledků klinických studií uveřejněných v odborném tisku. Bylo prokázáno, že jeho užívání je díky přírodnímu složení nejen bezpečné, ale jeho účinnost byla potvrzena na základě dlouhodobého výzkumu při souběžném užívání přípravku s placebem,“ konstatovala Dr. Beverly Whipple.
Co se týče svého soukromého sexuálního života, obvykle o něm nehovoří. Na otázku, zda sama měla někdy potřebu přípravek ArginMax užít, odpověděla: Ano, já i můj manžel s ním máme pozitivní zkušenosti. A to i přesto, že muž novinářům vždycky říká „Beverly, nezapomínej, že naše ložnice není tvá laboratoř,“ s úsměvem prohlásila sexuoložka.