Veškerá tvrzení v souvislosti s účinností a bezpečností přípravku ArginMax pro muže a ženy jsou podložena skutečnými fakty a měřitelnými údaji.

ArginMax byl podroben důkladnému testování – klinickým studiím. Jejich závěry, které zveřejnili lékaři z Hawaiské Univerzity v USA, prokazatelně hovoří o bezpečnosti a účinnosti přípravku ArginMax.

– ArginMax pro muže a ArginMax pro ženy  klinické studie ve formátu pdf

– ArginMax pro ženy  klinické studie ve formátu pdf (anglická verze)

Bezpečnost ArginMaxu

Klinické studie přípravků ArginMax provedené americkými lékaři z University of Hawaii v roce1998 prokázaly nejen účinnost produktu u sledovaného vzorku mužů a žen, ale rovněž potvrdily bezpečnost přípravku k lidskému organizmu.

ArginMax pro ženy
V průběhu klinických studií nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky ve změnách krevního tlaku, žádné stížnosti na bolesti hlavy, nauseu, gastrointestinální potíže nebo jakékoliv kardiovaskulární komplikace. V jednotlivých věkových skupinách nebyly zaznamenány žádné signifikantní rozdíly v účinku preparátu.